Hết hàng
220.000
220.000
Hết hàng
220.000
-8%

Dụng cụ chuyên mô hình

Tamiya Putty White

130.000 119.000

Dụng cụ cơ bản

Bộ dụng cụ 06 món AZGundam

170.000
-8%

Dụng cụ chuyên mô hình

Mr. Hobby Mr.CementS

130.000 119.000

Dụng cụ chuyên mô hình

Tamiya Epoxy Putty – Smooth Surface

130.000
Hết hàng
69.000
69.000

Dụng cụ cơ bản

Kềm 9Sea – Kềm Nine Sea

150.000
Hết hàng

Dụng cụ cơ bản

Kềm 3peaks – Japan

190.000
Hết hàng

Giá Đỡ Mô Hình

Decal cho Domain Base

50.000
30.000
69.000

Gundam Marker

Gundam Marker GM01

69.000
170.000
-4%

Dụng cụ cơ bản

Tamiya Extra Thin Cement

145.000 139.000