Hết hàng
220.000
Hết hàng
220.000
Hết hàng
220.000

Dụng cụ chuyên mô hình

Tamiya Putty White

130.000

Dụng cụ cơ bản

Bộ dụng cụ 06 món AZGundam

170.000

Dụng cụ chuyên mô hình

Tamiya Epoxy Putty – Smooth Surface

130.000

Dụng cụ chuyên mô hình

Mr. Hobby Mr.CementS

130.000
80.000
80.000

Dụng cụ cơ bản

Kềm 9Sea – Kềm Nine Sea

150.000
Hết hàng

Dụng cụ cơ bản

Kềm 3peaks – Japan

190.000
Hết hàng

Giá Đỡ Mô Hình

Decal cho Domain Base

50.000
30.000
80.000

Gundam Marker

Gundam Marker GM01

80.000
170.000
Hết hàng

Dụng cụ cơ bản

Tamiya Extra Thin Cement

145.000