Showing 1–32 of 40 results

220.000
220.000
-8%

Dụng cụ chuyên mô hình

Tamiya Putty White

130.000 119.000

Dụng cụ cơ bản

Bộ dụng cụ 07 món AZGundam

190.000
-8%

Dụng cụ chuyên mô hình

Mr. Hobby Mr.CementS

130.000 119.000

Dụng cụ chuyên mô hình

Tamiya Epoxy Putty – Smooth Surface

120.000

Dụng cụ cơ bản

Kềm 9Sea – Kềm Nine Sea

150.000

Dụng cụ cơ bản

Kềm 3peaks – Japan

190.000

Giá Đỡ Mô Hình

Decal cho Domain Base

50.000
79.000

Gundam Marker

Gundam Marker GM01

79.000
-4%

Dụng cụ cơ bản

Tamiya Extra Thin Cement

145.000 139.000

Dụng cụ cơ bản

Tamiya Cement 40ml

125.000

Dụng cụ cơ bản

Masking Tape 10mm

40.000

Dụng cụ cơ bản

Dũa M100/180

12.000
-14%

Dụng cụ cơ bản

Cutting Mat Bảng Lót A3

150.000 129.000
-19%

Dụng cụ cơ bản

Cutting Mat Bảng Lót A4

110.000 89.000

Dụng cụ cơ bản

Dao 9Sea

69.000

Dụng cụ cơ bản

Kềm cắt Gundam Plato

50.000

Dụng cụ cơ bản

Nhíp Gắp Đầu Cong

40.000

Dụng cụ cơ bản

Nhíp Gắp Đầu Thẳng

40.000

Dụng cụ cơ bản

Masking Tape 6mm

30.000

Dụng cụ cơ bản

Masking Tape 12mm

Dụng cụ cơ bản

Masking Tape 24mm