Dụng cụ cơ bản

Bộ dụng cụ 06 món AZGundam

170.000

Dụng cụ chuyên mô hình

Tamiya Epoxy Putty – Smooth Surface

130.000

Dụng cụ chuyên mô hình

Mr. Hobby Mr.CementS

130.000

Dụng cụ cơ bản

Tamiya Epoxy Putty – Quick Type

130.000
Hết hàng

Gundam Marker

GM16 – Metallic Red

80.000
80.000
Hết hàng

Dụng cụ cơ bản

Kềm 9Sea

170.000
Hết hàng

Dụng cụ cơ bản

Kềm 3peaks – Japan

190.000
Hết hàng

Giá Đỡ Mô Hình

Decal cho Domain Base

50.000
30.000
Hết hàng
Hết hàng
80.000
Hết hàng

Gundam Marker

Gundam Marker GM01

80.000
170.000
Hết hàng

Dụng cụ cơ bản

Tamiya Extra Thin Cement

145.000
Hết hàng

Dụng cụ cơ bản

Tamiya Cement 40ml

125.000

Dụng cụ cơ bản

Masking Tape 10mm

40.000
Hết hàng

Dụng cụ cơ bản

Dũa M100/180

12.000

Dụng cụ cơ bản

Cutting Mat Bảng Lót A4

110.000

Dụng cụ cơ bản

Cutting Mat Bảng Lót A3

150.000