Hiển thị tất cả 26 kết quả

Đẩy mạnh khả năng tùy biến đến mức tối đa là mục tiêu Bandai Spirits hướng tới khi khai sinh ra dòng sản phẩm 30 Minutes Missions (30MM).

-10%

30 Minutes Missions

30ms SIS-TOO Laranel [Color B]

449.000
-6%

30 Minutes Missions

30ms SIS-AOO Tiasha [Color B]

449.000
-15%

30 Minutes Missions

30ms SIS-TOO Lirinel [Color A]

439.000
-5%