Hiển thị tất cả 32 kết quả

Đẩy mạnh khả năng tùy biến đến mức tối đa là mục tiêu Bandai Spirits hướng tới khi khai sinh ra dòng sản phẩm 30 Minutes Missions (30MM).

-8%
Giá gốc là: 259.000₫.Giá hiện tại là: 239.000₫.
-10%
Giá gốc là: 299.000₫.Giá hiện tại là: 269.000₫.
Chờ Nhập
-11%
Giá gốc là: 539.000₫.Giá hiện tại là: 479.000₫.
Chờ Nhập
-5%
Giá gốc là: 399.000₫.Giá hiện tại là: 379.000₫.
Chờ Nhập
-13%
Giá gốc là: 749.000₫.Giá hiện tại là: 649.000₫.
Chờ Nhập
-5%
Giá gốc là: 549.000₫.Giá hiện tại là: 519.000₫.
Chờ Nhập
-10%
Giá gốc là: 499.000₫.Giá hiện tại là: 449.000₫.
Chờ Nhập
-6%
Giá gốc là: 479.000₫.Giá hiện tại là: 449.000₫.
Chờ Nhập
-15%
Giá gốc là: 519.000₫.Giá hiện tại là: 439.000₫.
Chờ Nhập
-20%
Giá gốc là: 799.000₫.Giá hiện tại là: 639.000₫.
Chờ Nhập
-9%
Giá gốc là: 349.000₫.Giá hiện tại là: 319.000₫.
Chờ Nhập
-12%
Giá gốc là: 169.000₫.Giá hiện tại là: 149.000₫.
-6%
Giá gốc là: 169.000₫.Giá hiện tại là: 159.000₫.
Chờ Nhập
-7%
Giá gốc là: 149.000₫.Giá hiện tại là: 139.000₫.
Chờ Nhập
-6%
Giá gốc là: 339.000₫.Giá hiện tại là: 319.000₫.
-5%
Giá gốc là: 399.000₫.Giá hiện tại là: 379.000₫.
Chờ Nhập