Showing all 30 results

HG Iron-Blooded Orphans là một dòng mô hình Gunpla với tỉ lệ 1/144 đến từ Anime Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans. Dòng High Grade IBO là dòng High Grade đầu tiên có sự kết hợp giữa các khung xương hoàn chỉnh mà thường chỉ có ở dòng Real Grade, Master Grade hay Perfect Grade.

-3%
410.000 399.000
-14%
290.000 249.000
-13%
-9%
350.000 319.000
-13%
-8%
380.000
319.000
-6%
319.000 299.000
-4%

Gundam Bandai

HG IBO 014 Grimgerde

290.000 279.000
-36%

Gundam Bandai

HG Gundam Bael

499.000 319.000
-13%

Gundam Bandai

HG IBO Hyakuri

390.000 339.000
-21%

Gundam Bandai

HG IBO Gundam Vidar

339.000 269.000
-8%
-0%
290.000 289.000
799.000
-7%
299.000 279.000
-4%

Gundam Bandai

HGIBO Gundam Barbatos

270.000 259.000
-15%
350.000 299.000
-3%
329.000 319.000
-9%
350.000 319.000