Hiển thị tất cả 21 kết quả

So với các dòng Gunpla khác thì Perfect Grade (PG) là những mẫu gunpla với chất lượng cao nhất đã và hiện vẫn đang được nghiên cứu sản xuất (xuất hiện lần đầu tiên năm 1998). AZGundam chuyên phân phối đồ chơi mô hình gundam PG.

-9%
Giá gốc là: 5.499.000₫.Giá hiện tại là: 4.999.000₫.
Chờ Nhập
-8%

Gundam Bandai

PG RX-178 Gundam MK-II

Giá gốc là: 3.699.000₫.Giá hiện tại là: 3.399.000₫.
-3%
Giá gốc là: 7.199.000₫.Giá hiện tại là: 6.999.000₫.
Chờ Nhập
-6%
Giá gốc là: 2.550.000₫.Giá hiện tại là: 2.399.000₫.
Chờ Nhập
-10%
Giá gốc là: 4.199.000₫.Giá hiện tại là: 3.759.000₫.
Chờ Nhập
-21%
Giá gốc là: 8.399.000₫.Giá hiện tại là: 6.599.000₫.
-8%
Giá gốc là: 4.899.000₫.Giá hiện tại là: 4.499.000₫.
Chờ Nhập
-4%
Giá gốc là: 4.999.000₫.Giá hiện tại là: 4.799.000₫.
Chờ Nhập
-5%

Gundam Bandai

PG RX-78-2 Gundam

Giá gốc là: 2.850.000₫.Giá hiện tại là: 2.699.000₫.
Chờ Nhập
-7%
Giá gốc là: 3.199.000₫.Giá hiện tại là: 2.990.000₫.
Chờ Nhập
-13%

Gundam Bandai

PG RX-78 GP01 Gundam

Giá gốc là: 4.599.000₫.Giá hiện tại là: 3.999.000₫.
Chờ Nhập
-0%
Giá gốc là: 2.550.000₫.Giá hiện tại là: 2.539.000₫.
Chờ Nhập
-13%

Gundam Bandai

PG Gundam Exia

Giá gốc là: 5.999.000₫.Giá hiện tại là: 5.199.000₫.
-7%
Giá gốc là: 4.499.000₫.Giá hiện tại là: 4.199.000₫.
-10%

Gundam Bandai

PG 00 Raiser

Giá gốc là: 5.999.000₫.Giá hiện tại là: 5.399.000₫.
Chờ Nhập
14.999.000
Chờ Nhập
-13%

Gundam Bandai

PG RX-0 Unicorn Gundam

Giá gốc là: 5.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.799.000₫.
-4%
Giá gốc là: 5.490.000₫.Giá hiện tại là: 5.250.000₫.
Chờ Nhập