Hết hàng

Gundam Bandai

HiRM Astray Red Frame

2.699.000
Hết hàng

Sản phẩm khác

Zoid Gabrigator

679.000

Sản phẩm khác

Zoid Gilraptor

679.000

Sản phẩm khác

Zoid Wild Liger

679.000

Sản phẩm khác

Haro Happy Yellow

179.000
Hết hàng

Sản phẩm khác

Haro Shooting Orange

179.000

Sản phẩm khác

Haro Diva Red

179.000
Hết hàng

Sản phẩm khác

Haro Basic Green

179.000

Action Base

Domain Base

130.000