Dụng cụ cơ bản

Bộ dụng cụ 06 món AZGundam

170.000

Dụng cụ chuyên mô hình

Tamiya Epoxy Putty – Smooth Surface

130.000

Dụng cụ chuyên mô hình

Mr. Hobby Mr.CementS

130.000

Dụng cụ cơ bản

Tamiya Epoxy Putty – Quick Type

130.000
Hết hàng
80.000
80.000
Hết hàng
80.000
Hết hàng
80.000
Hết hàng

Gundam Marker

GM16 – Metallic Red

80.000
80.000
Hết hàng

Dụng cụ cơ bản

Kềm 9Sea

170.000
Hết hàng

Dụng cụ cơ bản

Kềm 3peaks – Japan

190.000
30.000
Hết hàng
Hết hàng
80.000
Hết hàng

Gundam Marker

Gundam Marker GM01

80.000
170.000