Hiển thị 1–32 của 199 kết quả

Về cấp độ: cao hơn dòng HG là MG, xuất hiện lần đầu có trên thị trường vào năm 1995 và tỷ lệ là 1:100. Những mẫu Gunpla này được Bandai sản xuất với chất lượng nhựa với độ chi tiết khuôn cao hơn hẳn dòng HG. AZgundam chuyên bán đồ chơi mô hình Gundam MG với giá tốt nhất.

  
-6%
Giá gốc là: 1.599.000₫.Giá hiện tại là: 1.499.000₫.
Chờ Nhập
-10%
Giá gốc là: 1.199.000₫.Giá hiện tại là: 1.079.000₫.
-3%
Giá gốc là: 1.539.000₫.Giá hiện tại là: 1.499.000₫.
Chờ Nhập
-4%
Giá gốc là: 1.859.000₫.Giá hiện tại là: 1.779.000₫.
Chờ Nhập
-3%
Giá gốc là: 1.899.000₫.Giá hiện tại là: 1.839.000₫.
Chờ Nhập
-20%
Giá gốc là: 1.499.000₫.Giá hiện tại là: 1.199.000₫.
-6%
Giá gốc là: 1.699.000₫.Giá hiện tại là: 1.599.000₫.
Chờ Nhập
-10%
Giá gốc là: 2.099.000₫.Giá hiện tại là: 1.899.000₫.
Chờ Nhập
-17%
Giá gốc là: 1.999.000₫.Giá hiện tại là: 1.650.000₫.
Chờ Nhập
-14%
Giá gốc là: 2.099.000₫.Giá hiện tại là: 1.799.000₫.
Chờ Nhập
-5%
Giá gốc là: 1.899.000₫.Giá hiện tại là: 1.799.000₫.
Chờ Nhập
-10%
Giá gốc là: 1.999.000₫.Giá hiện tại là: 1.799.000₫.
Chờ Nhập
-13%
Giá gốc là: 1.599.000₫.Giá hiện tại là: 1.399.000₫.
Chờ Nhập
-14%
Giá gốc là: 1.099.000₫.Giá hiện tại là: 949.000₫.
Chờ Nhập
-14%
Giá gốc là: 1.399.000₫.Giá hiện tại là: 1.199.000₫.
Chờ Nhập
-5%
Giá gốc là: 2.199.000₫.Giá hiện tại là: 2.099.000₫.
Chờ Nhập
-18%
Giá gốc là: 1.099.000₫.Giá hiện tại là: 899.000₫.
Chờ Nhập
-13%
MỚI
Giá gốc là: 1.999.000₫.Giá hiện tại là: 1.739.000₫.
Chờ Nhập
-7%
MỚI
Giá gốc là: 2.699.000₫.Giá hiện tại là: 2.499.000₫.
Chờ Nhập
-7%
Giá gốc là: 4.199.000₫.Giá hiện tại là: 3.899.000₫.
-6%
Giá gốc là: 1.799.000₫.Giá hiện tại là: 1.699.000₫.
Chờ Nhập
-13%
Giá gốc là: 2.399.000₫.Giá hiện tại là: 2.099.000₫.
Chờ Nhập
-7%
Giá gốc là: 1.499.000₫.Giá hiện tại là: 1.399.000₫.
-14%
Giá gốc là: 1.399.000₫.Giá hiện tại là: 1.199.000₫.
Chờ Nhập
-6%
Giá gốc là: 2.559.000₫.Giá hiện tại là: 2.399.000₫.
Chờ Nhập
-13%
Giá gốc là: 1.559.000₫.Giá hiện tại là: 1.349.000₫.
Chờ Nhập
-11%
Giá gốc là: 899.000₫.Giá hiện tại là: 799.000₫.
Chờ Nhập
-23%
Giá gốc là: 859.000₫.Giá hiện tại là: 659.000₫.
Chờ Nhập
-11%
Giá gốc là: 899.000₫.Giá hiện tại là: 799.000₫.
Chờ Nhập
-26%
Giá gốc là: 999.000₫.Giá hiện tại là: 739.000₫.
Chờ Nhập
-9%
Giá gốc là: 1.099.000₫.Giá hiện tại là: 999.000₫.
Chờ Nhập