HG Build Fighters (High Grade Build Fighters) là một nhánh của mô hình Gunpla đến từ series Gundam Build Fighters, Gundam Build Fighters Try, Gundam Build Fighters Try Island Wars, Gundam Build Fighters: GM’s Counterattack. Với tỉ lệ mô hình Gunpla là 1/144

420.000
400.000
540.000
600.000
Hết hàng
410.000
-5%
420.000 399.000
390.000
370.000
-10%

Gundam Bandai

HG BF Denial Gundam

420.000 380.000
Hết hàng
320.000
-2%
399.000 390.000
-16%
Hết hàng
499.000 420.000
-12%
Hết hàng
399.000 350.000
420.000
-29%
Hết hàng
799.000 570.000
390.000
Hết hàng
460.000
-4%

Gundam Bandai

HG BF Ninpulse Gundam

460.000 440.000
Hết hàng
490.000