Showing 1–32 of 36 results

HG Build Fighters (High Grade Build Fighters) là một nhánh của mô hình Gunpla đến từ series Gundam Build Fighters, Gundam Build Fighters Try, Gundam Build Fighters Try Island Wars, Gundam Build Fighters: GM’s Counterattack. Với tỉ lệ mô hình Gunpla là 1/144