Showing 1–32 of 46 results

HG Build Fighters (High Grade Build Fighters) là một nhánh của mô hình Gunpla đến từ series Gundam Build Fighters, Gundam Build Fighters Try, Gundam Build Fighters Try Island Wars, Gundam Build Fighters: GM’s Counterattack. Với tỉ lệ mô hình Gunpla là 1/144

-5%
399.000 379.000
-3%
399.000 389.000
-5%
-7%
-9%
-3%
350.000 339.000
-2%
-16%
450.000 379.000
400.000
-8%
410.000 379.000
-2%
490.000 479.000
-2%
600.000 589.000
-11%
540.000 479.000
-14%

Gundam Bandai

HG BF Denial Gundam

450.000 389.000
-12%
440.000 389.000
-3%
369.000 359.000
-10%
420.000 379.000
-12%
399.000 350.000
-2%
420.000 410.000
-7%
495.000 459.000
-10%
420.000 379.000
-13%
-4%

Gundam Bandai

HG BF Ninpulse Gundam

460.000 440.000
490.000