Hết hàng
239.000
189.000
Hết hàng

Gundam Bandai

SD Gundam EX 003 Exia

189.000
189.000
Hết hàng
189.000
Hết hàng

Gundam Bandai

SD Gundam CS Zaku II

209.000
319.000

Gundam Bandai

SD Gundam Nightingale

339.000
Hết hàng
219.000
Hết hàng
189.000
Hết hàng

Gundam Bandai

SD Gundam Try Burning

199.000

Gundam Bandai

SD BD 013 RX-Zeromaru

399.000
Hết hàng

Gundam Bandai

SD Destiny Gundam

199.000
Hết hàng

Gundam Bandai

SD CS Zeta Gundam

269.000
199.000
189.000
Hết hàng
Hết hàng