Hiển thị tất cả 5 kết quả

Hi-Resolution Model (HiRM)

HiRM God Gundam

2.900.000
Chờ Nhập
-14%
2.779.000
Chờ Nhập
2.699.000
Chờ Nhập

Gundam Bandai

HiRM Wing Gundam EW

2.990.000
Chờ Nhập
-3%

Gundam Bandai

HiRM Astray Red Frame

3.199.000
Chờ Nhập