Showing all 26 results

HG Build Divers (High Grade Build Divers) là một nhánh của mô hình Gunpla đến từ series Gundam Build Divers. Với tỉ lệ mô hình Gunpla là 1/144.