HG Gundam Seed (High Grade Gundam Seed) là một nhánh của Gunpla Mobile Suits từ dòng thời gian của series Cosmic Era. Tỉ lệ mô hình Gunpla là 1/144.

290.000
-21%
469.000 370.000
540.000
Hết hàng
360.000
Hết hàng
490.000
Hết hàng
430.000