-9%
50.000
50.000
50.000
50.000
-8%

Dụng cụ chuyên mô hình

Tamiya Putty White

130.000 119.000

Dụng cụ chuyên mô hình

Tamiya Epoxy Putty – Smooth Surface

130.000
Hết hàng
170.000
Hết hàng
-4%
135.000 129.000
Hết hàng
Hết hàng
200.000
170.000
-4%

Dụng cụ cơ bản

Tamiya Extra Thin Cement

145.000 139.000