Dụng cụ chuyên mô hình

Tamiya Putty White

130.000

Dụng cụ cơ bản

Tamiya Epoxy Putty – Quick Type

130.000
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
50.000
Hết hàng
Hết hàng
50.000
Hết hàng
50.000
Hết hàng
50.000
Hết hàng
50.000
50.000