Gundam Bandai

HGUC 95 RX-93-2 Hi-V

519.000
Hết hàng
399.000
Hết hàng
359.000
359.000
Hết hàng
369.000
-9%
Hết hàng
439.000 399.000
-5%
Hết hàng
399.000 379.000
Hết hàng
389.000
Hết hàng
279.000
Hết hàng
359.000
Hết hàng

Gundam Bandai

HG UC 215 Moon Gundam

679.000
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
439.000
519.000
369.000
529.000