Hết hàng
409.000
Hết hàng

Gundam Bandai

HG BF Crossbone Maoh

399.000
Hết hàng
419.000
-24%
499.000 379.000
Hết hàng
449.000
Hết hàng
399.000
Hết hàng
439.000
Hết hàng

Gundam Bandai

HG BF 052 Papaguy

399.000
Hết hàng
389.000
429.000
Hết hàng
419.000
Hết hàng

Gundam Bandai

HG BF A-Z Gundam

529.000
Hết hàng
439.000
Hết hàng
419.000
499.000
Hết hàng
469.000
399.000
-23%
Hết hàng
799.000 619.000
429.000
Hết hàng
359.000