Hết hàng
419.000
Hết hàng

Gundam Bandai

HG BF Crossbone Maoh

399.000
-18%
499.000 409.000
-24%
Hết hàng
499.000 379.000
449.000
Hết hàng
399.000
Hết hàng
439.000
Hết hàng

Gundam Bandai

HG BF 052 Papaguy

399.000
389.000
429.000
-9%
459.000 419.000
Hết hàng

Gundam Bandai

HG BF A-Z Gundam

549.000
Hết hàng
439.000
-13%
469.000 409.000
499.000
Hết hàng
469.000
Hết hàng
399.000
-28%
Hết hàng
799.000 579.000
429.000
-10%
Hết hàng
399.000 359.000