Hết hàng
430.000
Hết hàng
450.000
-4%
490.000 470.000
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
400.000
540.000
600.000
Hết hàng
410.000
-2%
Hết hàng
420.000 410.000
410.000
-7%
Hết hàng

Gundam Bandai

HG BF Denial Gundam

450.000 420.000
-11%
440.000 390.000
-2%
399.000 390.000
-16%
499.000 420.000