-21%
699.000 549.000
Hết hàng
529.000

Gundam Bandai

RG 01 RX-78-2

549.000
-12%

Gundam Bandai

RG 04 MS-06F Zaku II

599.000 529.000
-20%
Hết hàng
699.000 559.000
Hết hàng
539.000
Hết hàng
649.000
-18%
799.000 659.000
559.000
559.000
-20%

Gundam Bandai

RG 22 MSN-06S Sinanju

999.000 799.000
Hết hàng

Gundam Bandai

RG 20 Wing Gundam EW

539.000
Hết hàng
520.000
Hết hàng
539.000
Hết hàng
520.000
539.000
549.000
539.000
New Release

Gundam Bandai

RG 29 MSN-04 SAZABI

919.000