Hết hàng
419.000
Hết hàng
379.000
Hết hàng
449.000
-16%
Hết hàng

Gundam Bandai

HG BD 005 Ogre Gn-X

499.000 419.000
Hết hàng
359.000
Hết hàng
319.000
Hết hàng

Gundam Bandai

HG BF Crossbone Maoh

399.000
-18%
499.000 409.000
-24%
499.000 379.000
Hết hàng
299.000
449.000
Hết hàng
259.000
Hết hàng
430.000
Hết hàng
499.000
Hết hàng
360.000
Hết hàng
369.000
Hết hàng

Gundam Bandai

HGUC 95 RX-93-2 Hi-V

519.000
Hết hàng
399.000
Hết hàng
419.000
Hết hàng
399.000