Hết hàng
110.000

Giá Đỡ Mô Hình

Domain Base

115.000
Hết hàng

Giá Đỡ Mô Hình

Hộp Trưng Bày Mô hình MG

220.000
Hết hàng
90.000
90.000
170.000

Gundam Bandai

Action Base 2 Black

170.000

Giá Đỡ Mô Hình

Action Base 2 Clear Blue

170.000
Hết hàng

Gundam Bandai

Action Base 1 Black

180.000
Hết hàng

Gundam Bandai

Action Base 1 Gray

180.000
Hết hàng

Gundam Bandai

Action Base 2 Gray

170.000
Hết hàng

Giá Đỡ Mô Hình

Action Base 5 Clear

180.000

Gundam Bandai

Action Base 5 Black

170.000
Hết hàng

Gundam Bandai

Action Base 4 Clear

190.000
Hết hàng

Gundam Bandai

Action Base 4 Black

190.000
Hết hàng
250.000