290.000
Hết hàng

Gundam Bandai

HG UC RGM-96X Jesta

340.000
-8%
530.000 490.000
Hết hàng
410.000
-11%
Hết hàng
550.000 490.000
410.000
-11%
699.000 620.000

Gundam Bandai

Momokapool

390.000
-5%
590.000 560.000
Hết hàng

Gundam Bandai

HG Gundam Exia GN-001

300.000
Hết hàng
-8%
499.000 460.000
380.000
Hết hàng
320.000
-3%
Hết hàng
320.000 310.000

Gundam Bandai

HG IBO 014 Grimgerde

290.000
Hết hàng
160.000
160.000
160.000
370.000