400.000
-9%
Hết hàng
439.000 400.000
-8%

Gundam Bandai

HG BD 005 Ogre Gn-X

499.000 460.000
Hết hàng
280.000
Hết hàng
270.000
-15%
539.000 460.000
-12%
419.000 370.000
430.000
Hết hàng
400.000
-8%
Hết hàng
379.000 350.000
-18%
499.000 410.000
355.000
-17%
460.000 380.000
470.000
390.000
390.000
390.000
-16%

Gundam Bandai

HG Gundam 00 Sky HWS

479.000 400.000

Gundam Bandai

HG BD Guard Frame

350.000
-4%
Hết hàng
539.000 520.000