-9%
Hết hàng
629.000 570.000
-12%
Hết hàng
599.000 530.000
-3%
Hết hàng

Gundam Bandai

MG Astray Red Frame

1.079.000 1.050.000
420.000
-12%
599.000 530.000
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
-4%
270.000 260.000
-5%