Showing all 16 results

HG Gundam Seed (High Grade Gundam Seed) là một nhánh của Gunpla Mobile Suits từ dòng thời gian của series Cosmic Era. Tỉ lệ mô hình Gunpla là 1/144.

-15%
-8%
399.000 369.000
269.000
-12%
419.000 369.000
-8%
540.000 499.000
430.000