Showing all 31 results

HG Build Divers (High Grade Build Divers) là một nhánh của mô hình Gunpla đến từ series Gundam Build Divers. Với tỉ lệ mô hình Gunpla là 1/144.

-6%
-3%
679.000 659.000
-3%
350.000 339.000
-4%
510.000 490.000
-5%

Gundam Bandai

Momokapool

390.000 370.000
-9%
590.000 539.000
-11%
550.000 489.000
-15%

Gundam Bandai

HG BD Guard Frame

350.000 299.000
-3%

Gundam Bandai

HG Gundam 00 Sky HWS

430.000 419.000
400.000
-19%
-10%
390.000 350.000
-17%
550.000 459.000
-5%
-3%
370.000 359.000
340.000
379.000
-3%
430.000 419.000
-0%
450.000 449.000
-10%
430.000
270.000
-4%

Gundam Bandai

HG BD 005 Ogre Gn-X

429.000 410.000
-14%
490.000 419.000
-8%
410.000 379.000