AZGundam Shop

Địa chỉ:

Số 53 Lưu Nhân Chú, Phường 05, Quận Tân Bình, TPHCM.

Điện thoại: 070.779.1000

Website: https://azgundam.com