-12%
599.000 530.000
-12%
589.000 520.000
-26%
699.000 520.000
Hết hàng
Hết hàng
270.000
Hết hàng
730.000
-7%
549.000 510.000
-5%
Hết hàng
1.179.000 1.120.000
260.000
Xem Wishlist
Hết hàng
-8%
899.000 830.000
Hết hàng
Hết hàng
820.000
790.000

Gundam Bandai

RG 11 Destiny Gundam

520.000
-12%

Gundam Bandai

RG 05 Freedom Gundam

589.000 520.000
-14%
Hết hàng
699.000 599.000
Hết hàng
910.000
Hết hàng
610.000