410.000
270.000
-6%
350.000 330.000
-7%
270.000 250.000
Hết hàng
380.000
Hết hàng
320.000
-3%
320.000 310.000

Gundam Bandai

HG IBO 014 Grimgerde

290.000
-30%
Hết hàng

Gundam Bandai

HG Gundam Bael

499.000 350.000
Hết hàng
Hết hàng

Gundam Bandai

HG IBO Hyakuri

350.000
-9%

Gundam Bandai

HG IBO Gundam Vidar

329.000 300.000
290.000
Hết hàng
770.000
-15%
Hết hàng
319.000 270.000