-1%
4.000.000 3.950.000
-6%
Hết hàng
4.690.000 4.400.000
Hết hàng

Gundam Bandai

PG RX-78-2 Gundam

2.850.000
-7%
Hết hàng
3.199.000 2.990.000
-4%

Gundam Bandai

PG RX-78 GP01 Gundam

4.990.000 4.790.000
-8%
Hết hàng
2.590.000 2.390.000
Hết hàng
6.890.000
-8%

Gundam Bandai

PG Gundam Exia

4.050.000 3.739.000
Hết hàng
3.690.000
-10%
Hết hàng

Gundam Bandai

PG 00 Raiser

5.999.000 5.390.000
Hết hàng
4.270.000
-3%
5.490.000 5.339.000