-6%
4.690.000 4.400.000
Hết hàng

Gundam Bandai

PG RX-78-2 Gundam

2.850.000
-7%
Hết hàng
3.199.000 2.990.000
Hết hàng

Gundam Bandai

PG RX-78 GP01 Gundam

4.570.000
Hết hàng
2.590.000
Hết hàng
6.890.000
-2%

Gundam Bandai

PG Gundam Exia

4.250.000 4.150.000
Hết hàng
3.690.000
-10%
Hết hàng

Gundam Bandai

PG 00 Raiser

5.999.000 5.390.000
-2%
4.270.000 4.190.000
Hết hàng
-4%
5.490.000 5.290.000