-3%
Hết hàng

Gundam Bandai

MG Astray Red Frame

1.100.000 1.070.000
-6%
1.690.000 1.590.000
-4%
730.000 699.000
-2%
Hết hàng
1.700.000 1.660.000
-6%
Hết hàng
-8%
Hết hàng
1.400.000 1.290.000
-13%
2.700.000 2.350.000
Hết hàng
1.990.000
-13%
3.250.000 2.839.000
-8%
1.300.000 1.200.000
-17%
950.000 790.000
-9%
Hết hàng
2.650.000 2.410.000
Hết hàng
-10%
Hết hàng
1.550.000 1.390.000
Hết hàng
-7%
Hết hàng
1.070.000 990.000
-9%
Hết hàng
680.000 620.000
-7%
Hết hàng
-10%
Hết hàng
830.000 750.000