Hết hàng

Gundam Bandai

MG Astray Red Frame

1.079.000

Gundam Bandai

MG Gundam F91 Ver 2.0

739.000
Hết hàng
1.459.000
-10%
Hết hàng
999.000 899.000
Hết hàng
1.499.000
Hết hàng
1.499.000
Hết hàng
859.000
1.639.000
Hết hàng
899.000
Hết hàng
959.000
Hết hàng
1.479.000
Hết hàng

Gundam Bandai

MG Providence Gundam

1.279.000
1.459.000
Hết hàng

Gundam Bandai

MG Justice Gundam

1.049.000

Gundam Bandai

MG RGM-96X Jesta

869.000
Hết hàng
959.000
989.000
-10%
Hết hàng
999.000 899.000
Hết hàng
1.079.000
Hết hàng
1.039.000