HG BC Lightning Back Weapon System Mk-III

190.000

  • Tỉ lệ: 1/144
  • Series: HG Build Custom
  • Hàng chính hãng Bandai (Nhật Bản)