Tổng hợp các mẫu Action Base các loại cho Gundam Bandai.

Hết hàng

Giá Đỡ Mô Hình

Giá đỡ mô hình Gundam-B

90.000
Hết hàng

Giá Đỡ Mô Hình

Giá đỡ mô hình Gundam-A

90.000
Hết hàng

Giá Đỡ Mô Hình

Decal cho Domain Base

50.000

Giá Đỡ Mô Hình

Domain Base

115.000
-14%
Hết hàng

Giá Đỡ Mô Hình

Hộp Trưng Bày Mô hình MG

220.000 190.000
-12%

Giá Đỡ Mô Hình

Hộp Trưng Bày Mô hình PG

330.000 290.000
Hết hàng
90.000
90.000
170.000

Gundam Bandai

Action Base 2 Black

170.000
170.000
Hết hàng

Gundam Bandai

Action Base 1 Black

180.000
Hết hàng

Gundam Bandai

Action Base 1 Gray

180.000
Hết hàng

Gundam Bandai

Action Base 2 Gray

170.000

Gundam Bandai

Action Base 5 Clear

180.000

Gundam Bandai

Action Base 5 Black

170.000
Hết hàng

Gundam Bandai

Action Base 4 Clear

190.000

Gundam Bandai

Action Base 4 Black

190.000
200.000