Tổng hợp các mẫu Action Base các loại cho Gundam Bandai.

Hết hàng
179.000

Gundam Bandai

Action Base 4 Black

189.000
Hết hàng

Gundam Bandai

Action Base 4 Clear

189.000
Hết hàng

Gundam Bandai

Action Base 5 Black

179.000

Gundam Bandai

Action Base 5 Clear

179.000
Hết hàng

Gundam Bandai

Action Base 2 Gray

169.000
Hết hàng

Gundam Bandai

Action Base 1 Gray

179.000
Hết hàng

Gundam Bandai

Action Base 1 Black

179.000
169.000
Hết hàng

Gundam Bandai

Action Base 2 Black

169.000
Hết hàng
169.000
Hết hàng
Hết hàng
299.000
Hết hàng
199.000

Action Base

Domain Base

130.000
50.000
99.000
99.000