Tổng hợp các mẫu Action Base các loại cho Gundam Bandai.

199.000
Hết hàng

Gundam Bandai

Action Base 4 Black

189.000
Hết hàng

Gundam Bandai

Action Base 4 Clear

189.000
Hết hàng

Gundam Bandai

Action Base 5 Black

179.000
Hết hàng

Gundam Bandai

Action Base 5 Clear

179.000
Hết hàng

Gundam Bandai

Action Base 2 Gray

169.000
Hết hàng

Gundam Bandai

Action Base 1 Gray

179.000
Hết hàng

Gundam Bandai

Action Base 1 Black

179.000
Hết hàng
169.000
Hết hàng

Gundam Bandai

Action Base 2 Black

169.000
Hết hàng
169.000
85.000
90.000
Hết hàng

Giá Đỡ Mô Hình

Hộp Trưng Bày Mô hình PG

299.000
Hết hàng

Giá Đỡ Mô Hình

Hộp Trưng Bày Mô hình MG

199.000

Giá Đỡ Mô Hình

Domain Base

119.000

Giá Đỡ Mô Hình

Decal cho Domain Base

50.000
Hết hàng

Giá Đỡ Mô Hình

Giá đỡ mô hình Gundam-A

99.000
Hết hàng

Giá Đỡ Mô Hình

Giá đỡ mô hình Gundam-B

99.000