Showing all 19 results

Tổng hợp các mẫu Action Base các loại cho Gundam Bandai.

70.000

Giá Đỡ Mô Hình

Giá đỡ mô hình Gundam-B

90.000

Giá Đỡ Mô Hình

Giá đỡ mô hình Gundam-A

90.000

Giá Đỡ Mô Hình

Decal cho Domain Base

50.000

Giá Đỡ Mô Hình

Domain Base

115.000
-10%
220.000 199.000
-12%

Giá Đỡ Mô Hình

Hộp Trưng Bày Mô hình PG

330.000 290.000
90.000

Giá Đỡ Mô Hình

Action Base 2 Sparkle Clear Green

170.000

Giá Đỡ Mô Hình

Action Base 2 Black

170.000

Giá Đỡ Mô Hình

Action Base 2 Clear Blue

170.000

Giá Đỡ Mô Hình

Action Base 1 Black

180.000

Giá Đỡ Mô Hình

Action Base 1 Gray

180.000

Giá Đỡ Mô Hình

Action Base 2 Gray

170.000

Giá Đỡ Mô Hình

Action Base 5 Clear

180.000

Giá Đỡ Mô Hình

Action Base 5 Black

170.000

Giá Đỡ Mô Hình

Action Base 4 Clear

190.000

Giá Đỡ Mô Hình

Action Base 4 Black

190.000