Showing all 18 results

Tổng hợp các mẫu Action Base các loại cho Gundam Bandai.

-15%

Giá Đỡ Mô Hình

Decal cho Domain Base

50.000

Giá Đỡ Mô Hình

Domain Base

115.000
-10%
220.000 199.000
-12%

Giá Đỡ Mô Hình

Hộp Trưng Bày Mô hình PG

330.000 290.000
90.000
169.000
-18%

Gundam Bandai

Action Base 2 Black

170.000 139.000
-18%
170.000 139.000

Gundam Bandai

Action Base 1 Black

180.000

Giá Đỡ Mô Hình

Action Base 1 Gray

180.000

Gundam Bandai

Action Base 2 Gray

170.000
-11%

Gundam Bandai

Action Base 5 Clear

179.000 159.000
-11%

Gundam Bandai

Action Base 5 Black

179.000 159.000
-11%

Gundam Bandai

Action Base 4 Clear

189.000 169.000
-11%

Gundam Bandai

Action Base 4 Black

189.000 169.000