Dụng cụ chuyên mô hình

Mr. Hobby Mr.CementS

130.000

Dụng cụ cơ bản

Tamiya Epoxy Putty – Quick Type

130.000

Dụng cụ cơ bản

Kềm 9Sea – Kềm Nine Sea

170.000
Hết hàng

Dụng cụ cơ bản

Kềm 3peaks – Japan

190.000
30.000
Hết hàng

Dụng cụ cơ bản

Tamiya Extra Thin Cement

145.000

Dụng cụ cơ bản

Tamiya Cement 40ml

125.000
Hết hàng

Dụng cụ cơ bản

Masking Tape 10mm

40.000
Hết hàng

Dụng cụ cơ bản

Dũa M100/180

12.000
Hết hàng

Dụng cụ cơ bản

Cutting Mat Bảng Lót A4

110.000

Dụng cụ cơ bản

Cutting Mat Bảng Lót A3

150.000

Dụng cụ cơ bản

Dao 9Sea

60.000

Dụng cụ cơ bản

Kềm cắt Gundam Plato

50.000

Dụng cụ cơ bản

Nhíp Gắp Đầu Cong

40.000

Dụng cụ cơ bản

Nhíp Gắp Đầu Thẳng

40.000
Hết hàng

Dụng cụ cơ bản

Masking Tape 6mm

30.000
Hết hàng

Dụng cụ cơ bản

Masking Tape 12mm

Hết hàng

Dụng cụ cơ bản

Masking Tape 24mm

Hết hàng
70.000