Dụng cụ phục vụ cho việc làm mô hình

Dụng cụ chuyên mô hình

Tamiya Epoxy Putty – Smooth Surface

130.000

Dụng cụ chuyên mô hình

Mr. Hobby Mr.CementS

130.000